Caroline DSC 4243 smal2

Verwijzing

Meestal wordt u door de tandarts naar de orthodontist verwezen. Maar ook zonder verwijzing is het mogelijk een afspraak te maken.
Het liefst zien we de jonge patiënten in de leeftijd van tien tot twaalf jaar. Op deze leeftijd kunnen we een goede inschatting maken welke beugelbehandeling het beste is voor uw kind. De wisseling hoeft dus niet altijd voltooid te zijn om een beugelbehandeling te kunnen starten.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult maak je kennis met een van onze orthodontisten en zal de orthodontist de situatie van uw gebit, de kaken en het gezicht beoordelen, middels een röntgenfoto en een mondonderzoek. We vragen u naar uw verwachtingen en uw medische geschiedenis. Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid, daarom dient ook de gezondheidsvragenlijst ingevuld te worden. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons, bij verandering van de medische gezondheid, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc te informeren. In veel gevallen bespreken we direct in grote lijnen de te verwachten behandeling, behandelingsduur en de globale kosten. Soms adviseert de orthodontist dat het beter is nog even te wachten. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld een half jaar later, volgt dan een nieuwe afspraak/oproep.

Eerste consult
Uitgebreid onderzoek

Uitgebreid onderzoek

Als tijdens het eerste consult duidelijk wordt dat een behandeling wenselijk is, zullen we tijdens het uitgebreide onderzoek alle noodzakelijke aanvullende informatie verzamelen (middels röntgenfoto’s, reguliere lichtfoto’s van het gezicht en de tanden en een digitale scan) om de huidige mondconditie in kaart te brengen. Aan de hand van deze gegevens in combinatie met uw wensen, zal de orthodontist een definitief behandelingsplan op te stellen.

Behandelplan bespreken

Wanneer de stand van de tanden zodanig is, dat er tijdens het eerste consult niet meteen bepaald kan worden welke beugelbehandeling het meest geschikt is, zal er een afspraak volgen om het behandelingsplan te bespreken. Het is belangrijk dat één van de ouders/verzorgers bij deze vervolgafspraak aanwezig zal zijn.

Tijdens deze afspraak krijgen jullie te horen welke beugel(s) er nodig zijn, hoelang de behandeling ongeveer gaat duren en wat de kosten zullen zijn. Indien er meerdere behandelopties zijn worden ook de alternatieven besproken, waarna in gezamenlijk overleg een keuze wordt gemaakt. Wij streven ernaar om alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen en plannen dan ook voldoende tijd zodat er altijd ruimte is om vragen te beantwoorden.

Als jullie het eens zijn met het voorgestelde behandelplan, maken we vervolgafspraken voor het plaatsen van de beugel. Ook wordt jullie eigen tandarts geïnformeerd over de voorgenomen behandeling.

Als er een ingrijpende behandeling wordt voorgesteld, kunt u met een gerust hart om bedenktijd vragen. U kunt dan thuis nog eens over het behandelvoorstel nadenken. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een second opinion te vragen bij een andere orthodontist. Pas wanneer u zich kunt vinden in het voorgestelde orthodontische behandelplan, worden er afspraken gemaakt om de beugel te plaatsen.

Behandelingsplan bespreken
Behandeling

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt er regelmatig, afhankelijk van het soort beugel elke 4 tot 8 weken, een beugel controle uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en waar nodig kan de beugel worden bijgesteld of aangepast.

Tijdens iedere fase van de behandeling is de inzet van de patiënt van het grootste belang voor het bereiken van het beste resultaat. Alle instructies voor het dragen van bijvoorbeeld beugels en elastieken moeten echt nauwkeurig worden opgevolgd om vertraging van de behandeling te voorkomen.

Mondhygiëne is van het grootste belang. Poets dus minstens 3x per dag het gebit en de beugel(s) met fluoride houdende tandpasta. Vaker mag natuurlijk ook! Vergeet niet 1x per dag te rageren en met een fluoridespoelmiddel te spoelen.

Tandenpoetsen

Het is belangrijk om tijdens de beugelbehandeling wel nog voor een halfjaarlijkse controle bij uw tandarts langs te gaan, deze controleert uw gebit op cariës (gaatjes) en ontstekingen.

Nazorg

Na de actieve behandeling, waarin de tanden en de kiezen naar de gewenste positie worden bewogen, is het van belang dat de tanden in deze positie worden gehouden. We plakken daarom een draadje (spalk) aan de achterkant van de voortanden om te voorkomen dat ze weer scheef gaan staan. Wij deze levenslang te laten zitten.

Wanneer de spalk los komt, dien je direct een afspraak te maken om deze weer te laten repareren. Wanneer je dit niet doet, kunnen de tanden weer scheef gaan staan. Als de tanden terugdraaien, kan een spalkje dat niet weer rechtmaken en zal in veel gevallen een nieuwe beugelbehandeling nodig zijn.

Soms wordt er ook een retentiebeugel/nachtbeugel geplaatst om de kiezen en de kaak zo goed mogelijk in de nieuwe stand vast te houden. Deze nachtbeugel moet in het begin elke nacht gedragen worden. Indien mogelijk kan dit na een jaar worden afgebouwd. We raden aan om de beugel één keer per week te passen. Als deze dan erg strak zit, is het nodig de beugel meer nachten per week te dragen.

Tijdens de retentieperiode van vaak één jaar vindt nog een aantal keer een controle plaats van het eindresultaat, de spalken en de eventuele nachtbeugel, deze moet bij de controle altijd worden meegenomen. Deze controles zijn belangrijk, omdat je soms zelf niet voelt of je spalk los is. Het zorgvuldig dragen van, en omgaan met, de retentiebeugels evenals een regelmatige controle hiervan is de beste waarborg voor een goede stabiliteit van het eindresultaat!

Nazorg
Behandelingsduur

Behandelingsduur

De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren. Gemiddeld is voor een normale behandeling een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 2,5 jaar, daarna gevolgd door een retentieperiode waar oa. de spalkjes achter de tanden, het gebit en de omringende structuren in de nieuwe stand stabiliseren.

Vooral de gebitsontwikkeling en groei en het aanpassingsvermogen zijn van invloed op de duur van de behandeling. Ook is de biologische reactie van het gebit, de kaken en de mondspieren op de beugelbehandeling bij iedere patiënt verschillend. Het is daarom meestal lastig aan te geven hoe lang de orthodontische behandeling precies zal gaan duren.

Zelf heb je ook invloed op de behandelduur! Met doorzettingsvermogen en goede medewerking verloopt de behandeling vaak voorspoediger en heb je eerder een recht, passend en goed functionerend gebit. Goede medewerking houdt in:

  • Goed dragen van de beugels, volgens onze instructies!
  • Goed poetsen!
  • Nakomen van afspraken!
  • Bij een kapotte beugel, direct contact met ons opnemen!