Sandra DSC 4296 smal

Goed om te weten

Een mooi en recht gebit is functioneel. Je kunt er beter mee bijten, kauwen, praten en lachen. Bovendien kun je een regelmatig gebit beter poetsen. Ons doel is door goede samenwerking een recht, passend en goed functionerend gebit te bezorgen, dat er mooi uitziet en goed schoon te houden is. Dat alles in een prettige onderlinge sfeer.

Orthodontische behandelduur

Hoe lang we daarmee bezig zijn hangt onder andere af van de gebitsontwikkeling, de groei en het aanpassingsvermogen. Omdat de biologische reacties van het gebit, de kaken en de mondspieren op de behandeling bij iedere patiënt verschillend zijn, is het meestal lastig aan te geven hoe lang de orthodontische behandeling precies zal gaan duren, maar in het algemeen duurt een behandeling twee tot tweeënhalf jaar.

Medewerking

De patiënt heeft zelf ook invloed op de behandeling! Met doorzettingsvermogen en goede medewerking verloopt de behandeling vaak voorspoediger en heeft de patiënt eerder een recht, passend en goed functionerend gebit. Goede medewerking houdt in:

  • Goed dragen van de beugels, volgens onze instructies!
  • Goed poetsen!
  • Nakomen van afspraken!
  • Bij een kapotte beugel, direct contact met ons opnemen!
  • Bij onvoldoende medewerking van de patiënt kan de beugelbehandeling gestaakt worden.

Afspraken

Afspraken om beugels te plaatsen of te verwijderen duren in de regel langer dan de reguliere controle afspraken en vinden vrijwel altijd plaats in de ochtend onder schooltijd.

De controle afspraken worden, indien mogelijk, na schooltijd gepland. Hou er rekening mee dat de meeste van onze patiënten hier de voorkeur aan geven. Het is daarom niet altijd mogelijk om aan die voorkeur te voldoen. Bij afspraken na schooltijd, vragen we u/jou, gezien de drukte, rekening te houden met mogelijke uitloop.

De orthodontische behandeling verloopt het voorspoedigst bij regelmatige controles (eens per 4-6 weken).
Is uw kind bij ons in behandeling, dan wordt over het algemeen gelijk na een bezoek aan de praktijk een vervolgafspraak met hem/haar gemaakt. Is uw kind jonger dan 16 jaar en u wilt niet dat hij/zij zelfstandig een vervolgafspraak bij ons maakt, wilt u dit dan schriftelijk aan ons doorgeven? Wij zullen dan alleen nog met u zelf vervolgafspraken inplannen. Indien wij niets van u vernemen, gaan wij ervan uit dat u uw kind toestemming geeft om zelfstandig vervolgafspraken bij ons te maken.

Bij een eerste consult, vervolgconsult, bespreking van het behandelingsplan of een evaluatie daarvan is het wenselijk dat er een ouder/begeleider mee komt.

Behandelingen en controles van de beugel verlopen voorspoediger en rustiger (ook voor de andere patiënten) zonder ouder/begeleider. De ouder/begeleider blijft dus in principe wachten in de wachtkamer. Mocht de ouder/begeleider behoefte hebben aan een update van de behandeling of vragen hebben omtrent de behandeling, dan kan dit gemeld worden bij de balieassistente of bij de assistente die de patiënt komt halen. Op het moment dat de orthodontist dan met de behandeling van de patiënt bezig is, wordt de ouder/begeleider gevraagd mee te lopen naar de stoel en kan evaluatie van de behandeling plaatsvinden en kunnen vragen gesteld worden. U kunt eventueel ook een afspraak maken voor een gesprek.
Afspraken dienen minimaal 24 uur (lange afspraken minimaal 48 uur) van tevoren worden afgezegd (per telefoon of per e-mail). Het niet-nakomen van een afspraak zonder (tijdige) afzegging kan in rekening worden gebracht. Het bedrag van een niet-nagekomen afspraak kan € 25,00 tot 100% van het tarief van de geplande afspraak zijn.

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, dan krijgt u 3 dagen voor de betreffende afspraak een afspraakherinnering via de mail toegestuurd. Echter, het sturen van een afspraakherinnering neemt de verantwoording voor het nakomen van de afspraak niet over. Deze blijft volledig bij de patiënt/ouder/begeleider zelf liggen.

Risico’s van de beugelbehandeling

Een beugelbehandeling is niet geheel vrij van risico’s.

Mogelijke gevolgen zijn:

  • Korter worden van de wortels
  • Afsterven van tandzenuwen, waardoor grijze tanden kunnen ontstaan.
  • Vlekjes of gaatjes ten gevolge van slecht poetsen.
  • Beschadiging van kroon/facing/vulling.
  • Herstel hiervan komt voor rekening van de patiënt(-e) zelf.

Garantie

Om het behaalde resultaat te behouden, dus om de tanden en kiezen op hun nieuwe plaats te houden, zal (retentie) apparatuur nodig zijn. Als deze apparatuur niet volgens onze instructies wordt gedragen, zal het gebit na verloop van tijd minder goed passen en niet meer recht staan. Als op uw verzoek de behandeling vroegtijdig beëindigd wordt, zijn wij niet aansprakelijk voor de stabiliteit van de stand van het gebit op dat moment. U aanvaardt dat het risico op recidief – de neiging van tanden en kiezen om terug te gaan naar de beginpositie – hiermee toeneemt.

Röntgenfoto’s

Bij het vervaardigen van (begin)documentatie en voor een goed verloop van de orthodontische behandeling zullen röntgenfoto’s gemaakt worden. In verband met de (röntgen) stralenbelasting streeft OrthoLeiden er zoveel mogelijk naar om dit alleen te doen als het echt noodzakelijk is. Bij ondertekening van het Informed Consent geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat. Voor goede opnames is het belangrijk dat oorbellen, haarspelden, halskettingen en boven de schouders aanwezige piercings, worden af-/uitgedaan. Wij adviseren u om dit alvast thuis, voorafgaande aan de betreffende afspraak, te doen.


Privacyregeling en geheimhouding

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor andere zorgverleners, die de informatie nodig hebben voor aanvullend medisch onderzoek (verwijzing) en met uitzondering van het bij ons bekende e-mailadres (voor details, zie www.ortholeiden.nl onder algemene informatie, praktijk informatie, betalingen)

Tot slot

Verandering van gezondheidstoestand, zorgverzekering, NAW-gegevens of tandarts kunt u melden bij de balieassistentes of mailen via info@ortholeiden.nl. Ook in geval van vragen, van welke aard en strekking dan ook, kunt u zich wenden tot de balieassistentes of mailen via info@ortholeiden.nl.